concepten

Van idee tot concept

Plannen

Ontwikkelen en schrijven

Draaiboeken

Wat gebeurt wanneer

Vergunningen

Het officiële deel

Wat we doen

Plannen en ontwikkelen

Een doordacht plan is meer dan het halve werk in de voorbereiding van een evenement. Met een achtergrond in spoedeisende medische hulpverlening en als crisisfunctionaris bij incidenten en calamiteiten in het zorg- en veiligheidsdomein vormt het thema Veiligheid in planvorming en praktische toepasbaarheid onze specialiteit.

Concepten

Uitwerken van ideeën tot evenementconcept, desgewenst inclusief haalbaarheidsonderzoek en
-advies.

plannen

Adviseren en schrijven van (deel)plannen op het gebied van veiligheid, verkeerscirculatie, in- en externe communicatie en crowd management. 

Draaiboeken

Het opstellen van draaiboeken, zodat alle betrokken weten wat wanneer moet gebeuren. 

Vergunningen

Met plezier verzorgen wij de aanvraag van vergunningen bij provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties.