Verwacht het onverwachte, dan is een incident onderdeel van het plan.

Veiligheid, het analyseren en beheersen van risico’s en de vertaling hiervan in planvorming en praktische uitvoering is onze specialiteit en komt van pas bij de steeds strenger wordende richtlijnen die provinciale en gemeentelijke overheden hanteren bij het verlenen van vergunningen.

You don’t rise to the occasion, but sink to your level of training and preparation.

Voorbereiding is meer dan het halve werk voor een geslaagd evenement. Onvoorziene gebeurtenissen komen links- of rechtsom altijd om de hoek. Het terug kunnen vallen op planvorming en operationele procedures biedt zekerheid en voorkomt ‘geluk bij een ongeluk’.

Direct contact?

Hein Voswei 37, 8406 EZ Tijnje NL

06 – 2706 2513